Utskrift

Skjermingsavdelingen

Skrevet av Lade BS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Avdelinger_skjerming_a_650.jpg

Skjermingsavdelingen har sju plasser og er spesielt beregnet på  ROP-pasienter og pasienter innlagt etter Helse- og Omsorgsloven §§ 10-2, 10-3 og 10-4.

Klikk her og les mer om det å være innlagt på tvang.

Avdelingens hovedformål er russkjerming og motivering for videre rusbehandling.

De som er innlagt hos oss er innlagt enten frivillig eller etter tvangsparagraf.

Vi ønsker å hjelpe de som er innlagt med skjerming fra rus. Videre så tilbyr vi utredning av  psykisk, kognitiv, medisinsk og sosial helse.

Dette med tanke på å kunne beskrive best mulig hva slags type og omfang av behandling pasienten trenger etter oss.