Utskrift

Tiltakspakke mot overdosedødsfall

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Avdelinger_Monica_Paltiel_B.jpg

Hvert år dør mer enn 250 mennesker på grunn av overdose. Lade Behandlingssenter er aktivt med i en kampanje for å redusere disse tallene.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har tatt initiativet til kampanjen. Tiltakene som er rettet mot overdosedødsfall er ett av tolv satsingsområder i kampanjen «I trygge hender».

Monica Paltiel (bildet over) er sammen med Oda Karoline Ingstad og Camilla Simonsen ansvarlig for gjennomføringen av kampanjen på LBS. Avdelingene A1 (avrusning og akutt), A2 (utredningsposten) og A4 (Skjermingsposten) er med i opplegget.

- Kampanjen mot overdosedødsfall er aktuell for alle virksomheter som jobber med rus og psykiatri. Det dreier seg om en tiltakspakke som skal gjennomføres i løpet av et behandlingsopphold, for eksempel her på Lade, forteller Monica Paltiel som er lege ved LBS.

Pasienter som bruker/har brukt opioder og/eller GHB vil være aktuelle for å ta del i dette opplegget. På LBS har en titalls pasienter vært med i prosjektet den siste tiden før jul.

I 2011 var det 262 overdosedødsfall i Norge hvorav 77 prosent var menn og 23 prosent kvinner. En stor del av dødsfallene skjer i forbindelse med utskrivning fra institusjon eller som en følge av avbrudd i behandlingen. Forskning tyder på at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter utskrivning er 16 ganger større enn ellers.

Kampanjen har utarbeidet fire tiltak som skal forebygge dødsfall etter utskrivelse fra institusjon:

  • Spesialistvurdering innen ett døgn etter innskriving. Sikre tidlig vurdering og rett behandling.
  • Utarbeidelse av kriseplan. Hvem skal pasienten kontakte, og hvordan skal pasienten håndtere en krisesituasjon.
  • Informasjon om overdosefare og opplæring i førstehjelp («kameratredning). Få utdelt et «overdosekort» (se illustrasjon under).
  • Utskrivningsfasen. Gjennomgå kriseplan, og avtale oppfølging etter utskrivning («Time i hånden»).

- Har du inntrykk av at den aktuelle pasientgruppen setter pris på denne «pakken» de nå blir tilbudt?

c_633_366_16777215_00___images_Diverse_Overdose.jpg

- Ja, det har vi. De eldste i denne pasientgruppen har svært ofte opplevd overdoser på nært hold. De vet hva de risikerer. De er realistiske og innser faren de kan utsettes for. De nye unge misbrukerne føler derimot ofte at de har kontroll på situasjonen. Det er svært viktig at også disse forstår hvor farlig dette kan være.

- Et av de fire tiltakene betegnes som «kameratredning»; hva menes med det?

- Det er rett og slett et førstehjelpskurs beregnet på pasienten. Hvordan skal de opptre hvis en kamerat tar en overdose. Det er også svært viktig å fortelle hvor farlig det kan være å ruse seg alene, sier Monica Paltiel.

Selve kampanjen avsluttes i løpet av våren 2014, men Monica Paltiel håper dette blir en fast del av behandlingstilbudet ved LBS.