Utskrift

Tar tak i dobbeltrusen

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_PersonerLade_aa.jpg
Vernepleier Jostein Karlsen (bildet) på Lade Behandlingssenter (LBS) jobber gjennom prosjektet "Ringer i vann" for at LBS skal bli enda bedre i å behandle mennesker som sliter med  RUS – OG KRIMINALITET.

- Bare i Trondheim kjenner vi til minst 60-70 personer som sliter med rus og kriminalitet. Kriminalitet er på mange måter rusen bak rusen. Denne gruppen går ut og inn av fengselet. Faren for tilbakefall er særdeles høy, sier Jostein Karlsen.

Karlsen har de siste tre årene jobbet på poliklinikken på LBS, og har lang erfaring (både fra LBS og andre virksomheter) med å jobbe med pasienter i denne gruppen. Langsiktig og helhetlig tenkning kombinert med samhandling med alle involverte er nødvendig for å komme ut av denne «dobbeltrusen» mener han.

Prosjektet «Ringer i vann», hvor Jostein Karlsen er prosjektleder, er nettopp startet. I en toårsperiode er Karlsen frikjøpt en dag i uka via midler fra Extrastiftelsen for å jobbe med «Ringer i vann». Et prosjekt som også vil involvere ett nettverk med nøkkelpersonell fra andre virksomheter i kommunen som jobber med denne gruppen.

Prosjektet har en varighet til 1. januar 2016 og vil blant annet inneholde kartlegging, gjennomføring av individuelle opplegg og gruppetilbud samt å rekruttere enda flere behandlere (blant annet på LBS) som kan spesialisere seg på dette arbeidet.

Mye av bakgrunnen for interessen for å jobbe innenfor dette feltet har Jostein Karlsen hentet fra vårt naboland Sverige. Den svenske rusterapeuten Gunnar Bergstrøm har blant annet gitt ut to bøker «Fanget i en livsstil» og «Kriminalitet som livsstil» som danner mye av bakgrunnen for de tankene prosjektet «Ringer i vann» nå skal jobbe med.

«Dobbeltrusen» gir på mange måter dobbel arbeidsdose for både terapeut og klient. Det ene avhenger av det andre.

- Når du har kommet såpass langt at du har fått kontroll med rusen kan du begynne å jobbe med kriminaliteten. Denne helhetstenkningen er noe av det vi jobber mest med. Kombinasjonen rus og kriminell livsstil henger nemlig tett sammen. Og det er en krevende kombinasjon.

- Hvorfor er det så vanskelig?

- Det er ofte snakk om yrkeskriminelle. Det er det livet de kan. Det handler blant annet om vinning og salg. Hvis soningen avsluttes uten at rusen er under kontroll er faren for tilbakefall svært stor. Denne gruppen må følges over lang tid, sier Jostein Karlsen.

- Det sies at rustilgangen i fengslene er relativ stor?

- Det kan den være, men Trondheim fengsel er blant de fengslene som kan tilby rusfri soning, sier han.

- Hva skal til for å lykkes?

- Som sagt lang og grundig oppfølging. Klienten må lære seg å motstå fristelser. Fristelser vi vet vil dukke opp før eller siden. Dette handler mye om livsstil, en livsstil det er vanskelig å endre for klienten alene, sier Karlsen som mener alle aktørene som jobber sammen med klientene må ha en felles tilnærming til situasjonen.

Prosjektet følges med stor spenning fra LBS-ledelsen, og Jostein Karlsen håper at han etter hvert vil få se at flere av kollegene skaffer seg kompetanse på feltet.