Utskrift

LBS med fagdag om og med pårørende

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

 

En hel fagdag på Lade Behandlingssenter med pårørenderollen i sentrum. 14. oktober 2016 med andre ord.

”Ut i pluss + med involvering av familie og pårørende” var den litt småkryptiske tittelen på temadagen hvor en stor del av ansattegruppen pluss representanter fra brukerne deltok på.

«Faren min ruser seg før jeg går på skolen og etter at jeg kommer hjem. Jeg tror ingen skjønner hvor jævlig det er å nærme seg døra hjemme og være redd for at noen oppdager hvordan vi ha det hjemme.»

Petter(16) i et leserinnlegg i Aftenposten.

Dette er hverdagen for langt flere enn Petter...

«Mer enn halvparten av alle som kommer i behandling for egne narkotikaproblemer har vokst opp i et hjem hvor en eller begge foreldrene har hatt rusmiddelvansker.»

(SIRUS: Stoffmisbrukere i behandling 1997)

Å trekke pårørende inn i behandlingssituasjonen med med andre ord særdeles nyttig både i forhold til pasienten og ikke minst den/de pårørende selv.

- Vi er en del av et sosial sammenheng. Familien er et sosialt system. Enhver forandring i systemet påvirker resten av deltakerne i systemet. Rusproblemer oppstår og opprettholdes i relasjoner og må løses i relasjoner, sa Ingebjørg Flatås og Åse Prestvik da de presenterte sitt arbeid med pårørende på LBS.

På LBS er det nedsatt en arbeidsgruppe med et mandat om å tilrettelegge og stimulere for pårørendeinvolvering ved LBS. Det er laget en felles brosjyre om hva LBS tilbyr pårørende.

I følge Flatås/Prestvik kan pårørenderollen være svært krevende å mestre.

- Det er mange pårørende som har et større smertetrykk enn pasienten, De kan ikke som pasienten «flykte inn i» rusen. Skyldfølelsen kan være like stor hos de pårørende som hos pasienten, sa de.

Sivert Follesø som er teolog og etisk rådgiver på Sørlandet sykehus, hadde følgende budskap å komme med:

- Pårørende viser mange forskjellige plager fysisk og psykisk som følge av rusmisbruket hos den nære relasjonen:. Det kan dreie seg om bekymringer, tankekjør, søvnvansker, irritabilitet, uro, konsentrasjonsvansker, spenninger, hodepine, isolasjon og sykefravær.

- Det er viktig med en anerkjennelse av problemet hos misbrukeren selv. Det er ikke mulig å hjelpe en rusmisbruker med bare hjelp utenfra.

- Familien må sette grenser. Si nei. Slutte spillet som i praksis legger til rette for rusingen. Alle i familien må komme ut av fortielsen og løgnene. De må kalle en spade for en spade. Den rusavhengige må ta konsekvensene av sitt rusmisbruk, mente Follesø blant annet.

En pasient presenterte sin vei inn i rusavhengigheten og hvordan han kom ut av den ved hjelp av et selvlaget lysbildeshow og framføring av en sang,  «Masken». Han skjulte seg bak en maske og anerkjente ikke det virkelige problemet. For å komme videre måtte masken av.

I tillegg fikk seminardeltakerne møte representanter fra det nystartede Brukerrådet på LBS.

Det er unødvendig å nevne at LBS-ansatte krydret seminaret med kunstneriske innslag på det vanlige nivå. Med andre ord et særdeles høyt nivå.

Utskrift

Brukerrådet på LBS

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Diverse_Brukerrd.jpg

I januar 2015 ble Brukerrådet på Blå Kors Lade Behandlingssenter opprettet. Det første rådet består av fem representanter fra brukere og pårørende samt to ansatte fra LBS.

Utskrift

Vi bidrar til å mestre rusproblemer

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

Blå Kors Lade Behandlingsenter (LBS) er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer.

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige fagfolk. Virksomheten eies og drives av Blå Kors. LBS har en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF som omfatter  58 døgnplasser samt poliklinikk.

Disse plassene kan brukes av andre helseforetak etter avtale.

Behandling bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har en iboende mulighet til vekst og utvikling. Vi vet at det er flere veier inn i en vanskelig livssituasjon og flere veier til forandring.

c_633_366_16777215_00___images_Frontbilder_fasade_ny_650.jpg

Utskrift

Spillavhengighet

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Avdelinger_spill_e.jpg

faksimile fra norsk-tipping.no

 

Sliter du med avhengighet til pengespill på nett, automatspill, odds eller andre former for spill? På Lade Behandlingssenter behandler vi spilleavhengige gjennom polikliniske samtaler.

Behandlingen du vil få av oss består av individuelle samtaler. Ukentlig i starten, etter hvert trappes hyppigheten ned. Behandlingen blir individuelt tilpasset.

Spilleavhengighet er en egen diagnose, og en har rett til behandling. Spilleavhengighet kan ses på som en sosial og psykologisk forstyrrelse mer enn en medisinsk.

Mange venter dessverre lenge med å søke hjelp, og konsekvensene har gjerne blitt store. Er du i tvil om du har et problem, ta gjerne kontakt med oss. Erfaringsmessig gir behandling gode resultater.

Spill i Norge

Pengespill i Norge har utviklet seg til å bli storindustri i milliardklassen: I det regulerte norske pengespillmarkedet ble det i 2012 omsatt for 28,6 milliarder kroner. I tillegg anslår Lotteritilsynet at nordmenn spiller for mellom fem og åtte milliarder kroner brutto på utenlandske nettselskaper. På verdensbasis regner en med en omsetning på nesten 2,4 billioner kroner.

Hvem blir avhengig?

Spilleavhengige er like forskjellige som andre folk.  De finnes i alle samfunnslag. Mange tror spilleavhengighet handler om ansvarsløshet og dumhet, og at det er bare å ta seg sammen. Disse holdningene er vonde å møte for de som har et spilleproblem, og de øker skamfølelsen og terskelen for å be om hjelp. Spilleavhengighet handler ikke om intelligens, det handler om følelser.

Svarer du JA på disse spørsmålene kan det være aktuelt for deg å be om profesjonell hjelp:

•    Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?
•    Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?
•    Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?
•    Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?
•    Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjansen til å vinne gå fra deg?

Kontaktperson: Anne Elisabeth Sandnes Telefon: 73 84 85 00


Du kan lese mer om spilleavhengighet på nettstedet hjelpelinjen.no