Utskrift

Poliklinikken

Skrevet av Lade BS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Avdelinger_poliklinikken.jpg

 

Poliklinikken gir behandling for rusrelaterte problem uten innleggelse og har behandlingstilbud til personer som:

  •     opplever å ha problem med bruk av rusmidler (alkohol, hasj, amfetamin, m.v.).
  •     er eller har vært pårørende til familiemedlemmer med rusproblem.
  •     har blitt avhengig av medikamenter, både foreskrevne medikamenter og illegalt bruk.
  •     sliter med spillavhengighet (pengespill, dataspill m.v.)

Det gis tverrfaglig spesialisert behandling (medisinsk-, psykologisk og sosialfaglig). Pasienten får tildelt en fast behandler som får ansvaret for å følge opp pasienten gjennom hele behandlingsforløpet. Vi har høyt fokus på å skape forutsigbarhet og trygghet for pasienten. Pasientens opplevelse av god relasjonen og tillit til sin behandler står sentralt og er et viktig bidrag i behandlingen.

De fleste behandlingene foregår i en til en kontakt med behandleren. Der det er hensiktsmessig og pasienten selv ønsker det, så kan det gjennomføres par- og/eller familiesamtaler.

Lengden på behandlingen kan variere fra noen få timer, til flere måneder. Det vanlige er at behandlingen avsluttes når pasient og behandler er enig om at det er naturlig å slutte. Det mest vanlige er at det avtales ukentlige samtaler i startfasen.

Poliklinisk behandling kan av mange oppleves som krevende. Det er viktig og nødvendig at personen selv er motivert for å gjøre noe med sitt problem og at man klarer å møte opp til timene. En samtale varer vanligvis i 45 minutter.Det er fleksibilitet i forhold til hvor  behandlingen kan gis. Dette kan være hjemme hos pasienten eller et annet sted.

Vi har til enhver tid om lag 300 personer som går til poliklinisk behandling.

Dersom du har spørsmål – så ta gjerne kontakt med avdelingsleder Brede Gaupseth  på telefon 73 84 85 00 for en uforpliktende samtale. Vi ringer deg gjerne opp dersom vi er opptatt. Alle typer spørsmål vil bli behandlet konfidensielt.