Utskrift

Tilbudet som hjelper HELE familien

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_AGS_ags_650.jpg

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) tilbyr langtidsbehandling med innleggelse i leiligheter for foreldre med rusrelaterte problemer og behov for hjelp i forhold til ivaretakelse av omsorgsfunksjoner. Tilbudet er spesielt rettet mot:

AGS gir et tilbud til gravide med og uten eget samtykke (§10.3 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm) samt familier med barn i førskolealder. Felles for målgruppene er en eller annen form for rusmiddelproblematikk. Oppholdet kan skje med eller uten partner i hele eller deler av oppholdet.

Det legges til rette for en langsiktig behandling som omfatter Individual-, par-, gruppe- og samspillsterapi foreldre- barn, hjelp til økonomistyring og omfattende miljøterapi. Døgnoppholdet betraktes som en del av en større prosess. Tilbudet er delt i Fase 1 (opphold på institusjonen) og Fase 2 (perioden etter utflytting fra institusjonen). Foreldrene har hovedansvaret for sine egne barn under innleggelsen.

Hovedmålet i behandlingen ved AGS er kombinere rusbehandling og foreldrebehandling for å sikre barn med foreldre med rusproblemer god omsorg. Det er utviklet et metodeverktøy ved avdelingen for en helhetlig tilnærming med barnet i sentrum, den såkalte "Funksjonssirkelen". Denne gir en oversikt over de enkelte voksenpersoners fungering ut ifra det som erfaringsmessig er sentrale livsområder for behandling av familier med rusrelaterte problemer.

c_633_366_16777215_00___images_AGS_ags_b_650.jpg

Avdelingen ligger ved Ladestien inntil Trondheimsfjorden, i et frittstående bygg med umiddelbar nærhet til de øvrige avdelingene ved Blå Kors Lade Behandlingssenter. Det er seks familieplasser totalt. Familiene har egne leiligheter med gode fasiliteter, og med gode muligheter for trening, tur- og friluftsaktiviteter rett utenfor døren.

Søknader om plass sendes til vurderingsinstansene ved St. Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag eller Helse Møre og Romsdal,

Nærmere informasjon om tilbudet kan gis på tlf. 73 84 85 70, evt. kan inntakskonsulenter på tlf. 73848500 være behjelpelige.