Utskrift

Avrusingsavdelingen

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

lade%20bs%20komp.jpg

Avdelingen har 18 enerom med eget bad og toalett i to adskilte enheter med hhv åtte og ti behandlingsplasser. Hver enhet har egne fellesrom med postkjøkken, spisestue, oppholdsrom, vaskerom og verandaer.

Behandlingsplassene brukes i hovedsak til planlagte innleggelser, men det gis også tilbud om innleggelser på kort varsel hvor det er nødvendig med abstinensbehandling etter akuttinnleggelse i ulike avdelinger ved St. Olavs Hospital.

Avdelingen gir avrusing/avgifting for alle typer rusmidler og tilbyr abstinensbehandling med medisinsk undersøkelse og oppfølging. Avdelingen er lukket med en høy grad av tiltak for å sikre rusfrihet under innleggelsen. Foruten fokus på en god og medisinskfaglig forsvarlig avrusing vektlegges samhandling med innsøkende instanser, oppfølgingstjenesten i bostedskommunen samt den virksomheten pasienten skal til for videre behandling der dette er klart.

Rett til behandling gis i vurderingsinstansene ved St. Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag eller Helse Møre og Romsdal, etter henvisning fra fastlege, sosialtjeneste eller øvrig spesialisthelsetjeneste med tanke på avrusing som ett av flere viktige ledd i en behandlingsplan for pasienten. Oppholdets lengde blir individuelt vurdert, og varierer ut fra pasientens avrusningsbehov.

Elementer i behandlingen:
•    systematisk observasjon og håndtering av somatiske og psykiske abstinensreaksjoner etter individuelle behov
•    stabiliseringstiltak; somatisk og psykisk tilstand
•    motivasjonsarbeid
•    kontakt med øvrig behandlingsapparat samt hjemkommunes oppfølgingstjeneste ved behov

Ved behov for akutt hjelp til avrusing eller konsultasjonstjeneste Rus ringes St. Olavs Hospital, Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin tlf. 73 86 29 29