Utskrift

Våre tilbud

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

Blå Kors Lade Behandlingsenter (LBS) er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer.

c_633_366_16777215_00___images_Frontbilder_fasade_ny_650.jpg

  LBS tilbyr behandling ved fem avdelinger:

 - Poliklinikken

- Avrusningsavdelingen

- Skjermingsavdelingen

- Klinikkavdelingen

- Avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS)

 
Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre medarbeidere. Virksomheten eies og drives av Blå Kors. Det er inngått driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF som omfatter alle 51 døgnplasser samt poliklinikk. Disse plassene kan brukes av andre helseforetak etter avtale.

All behandling bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har en iboende mulighet til vekst og utvikling. Vi vet at det er flere veier inn i en vanskelig livssituasjon og flere veier til forandring.

Inntakskontoret har åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00. Utenom disse tidene blir du omkoblet til Akutt- og avrusningsavdelingen som kan gi råd og veiledning. Informasjon om tilbud for gravide kan fås ved direkte kontakt med avdeling for gravide og småbarnsforeldre.

Henvisninger til behandling ved Blå Kors Lade Behandlingssenter sendes til vurderingsinstansene ved St. Olavs Hospital, Helse Nord-TrøndelagKlinikk eller Helse Møre og Romsdal.

Viktige telefonnummer ved Blå Kors Lade Behandlingssenter:

Sentralbord/Resepsjon døgnavdelinger                73848500

Inntakskontor                                                   73848500

Avdeling for gravide og småbarnsforeldre             73848570

Faks                                                                 73848510