Utskrift

Hvordan søke hjelp

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_jente_med_blondt_hr_625.jpg

Den enkelte kommune har tilbud for å hjelpe deg til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler, gjennom råd, veiledning og ulike hjelpetilbud. Din familie/pårørende skal også gis hjelp.

For å få hjelp: Ta kontakt med:

  • Fastlegen din (evt. legevakt)
  • Sosialtjeneste/NAV

Også barnevern, skole, arbeidsliv, kultursektor og barne- og familievernet, frivillig sektor, hjelpetelefoner og andre skal kunne bistå deg med informasjon og råd i forhold til behandlingstilbud i og henvisning til TSB.

Det er via alle disse instansene du kan få hjelp til å søke om en behandlingsplass på for eksempel Lade BehandlingsSenter Blå Kors.

 Rusmiddelbruk kan medføre behov for øyeblikkelig hjelp innenfor spesialisthelsetjenesten.

  • Ved livstruende tilstand ring 113.

For fastlege/legevakt og sosialtjeneste/NAV som førstelinjetjenester er det tre mulige veier for hjelp i akutte rusrelaterte situasjoner:

  • Kontakt og/eller vurdering ved somatisk sykehus dersom tilstanden preges av forgiftning/overdose eller andre alvorlige somatiske tilstander i kombinasjon med rus.
  • Kontakt og/eller vurdering ved psykiatrisk sykehus dersom tilstanden preges av psykose, selvmordsfare eller andre alvorlige psykiatriske tilstander i kombinasjon med rus  
  • Kontakt og/eller vurdering ved rusakuttenhet dersom tilstanden preges av alvorlig rusmiddelmisbruk

Dersom du utsetter din fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende rusmiddelmisbruk, og dersom frivillige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at du uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak for undersøkelse og tilrettelegging av behandling.

  • For gravide kan tvangen vare gjennom svangerskapet
  • For andre kan tvangen vare i opptil tre måneder.

Det er kommunens sosialtjeneste som fremmer forslag til vedtak om bruk av tvang, og det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som behandler sakene, og fatter vedtak om tilbakehold i institusjon med tvang. I akutte situasjoner kan sosialtjenesten fatte et hastevedtak om bruk av tvang. Dette hastevedtaket må godkjennes av Fylkesnemnda innen 48 timer. Pasienter som blir tvangsinnlagt har rett til bistand fra advokat og fri rettshjelp.