Utskrift

Vi gir pårørende en viktig rolle

Skrevet av Lade BS . i kategorien LBS

tuba%20a.jpg

Foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere… Vi på LBS ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når et familiemedlem får rusproblem påvirkes hele familien. Dette kan gi seg utslag i endrede roller, fastlåst kommunikasjon, ubehag, usikkerhet og angst. Rusproblemet innvirker på livskvaliteten også hos pårørende, samtidig som pårørendes reaksjoner og handlemåte påvirker den som er rusavhengig.

Her kan du lese mer om våre gruppetilbud som retter seg mot barn og unge.

Ved innleggelse blir pasientene bedt om å oppgi nærmeste pårørende. Som regel er dette noen i familien, men det behøver ikke å være det.  Pårørende til pasienter har egne rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen (Jfr. Lov om pasientrettigheter § 3-3).  Særlige regler gjelder for barn som pårørende, og det finnes en barneansvarlig på alle avdelinger på Lade Behandlingssenter.

c_633_366_16777215_00___images_AGS_Barn_p_LBS_a.JPG

Faglig Forum for barneansvarlige, Hver avdeling har to til tre ansatte som jobber med barn som pårørende.

Her kan du lese mer om hvordan LBS jobber med barn som pårørende.

Opplæring av pasient og pårørende er nedfelt i Lov om spesialisthelsetjeneste, og er en av spesialisttjenestens viktigste oppgaver. Informasjon om institusjon og behandling skal være en prioritert oppgave. 

Vi tar sikte på å kontakte nærmeste pårørende så tidlig som mulig i behandlingsprosessen, da med samtykke fra pasienten. Dette for å gi generell informasjon om behandlingsopplegget. Dersom pasienten samtykker, kan vi også informere om det spesifikke behandlingsforløpet. Pasienten oppfordres til å holde kontakt med sine pårørende, inkludert barn, under oppholdet. Pårørende kan selv ta kontakt med oss, og med pasientens godkjenning kan vi tilby parsamtaler, familiesamtaler og samtaler med barn. I tillegg kan pårørende få psykologisk behandling for sin egen del ved vår poliklinikk.

To av våre ansatte, Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås, fikk i januar 2016 publisert følgende artikkel "Å BRYTE GJENNOM DEN USYNLIGE MUREN" i forkningsmagasinet Fontene. Les den her.

Lade Behandlingssenter tilbyr temamøter for pårørende til pasienter som er i døgnbehandling. Klinikken avholder fire infokvelder for pårørende pr. år. Også familieavdelingen (AGS) har regelmessige samlinger for pårørende.  Informasjon om datoer for disse møtene får du ved henvendelse til resepsjonen eller avdelingen.

Anbefalte nettsteder: