Utskrift

«Snakk om rus!»

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

tuba%20a.jpg

Dette er en nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten.

For å gå inn på siden klikk på denne linja!

Nettstedet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er utført av en arbeidsgruppe ved kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) og Nasjonal kompetansetjeneste samtidig rus- og psykisk lidelse (Nasjonal kompetansetjeneste ROP). 

Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler. For mange vil en god russamtale være det første steget på veien til å endre et bruksmønster som kan ha skadelig konsekvenser for dem selv og/eller andre.

For å oppnå dette, må du som rådgiver være bevisst din rolle som en endringsfokusert samtalepartner.

Kartleggingsverktøyene som du finner her er ikke bare effektive hjelpemidler for å avdekke om en person har et risikofylt bruksmønster. De kan også bidra til at personen øker bevisstheten om egen rusmiddelbruk og gjennom det utvikler motivasjon for endring.