Utskrift

Brukerrådet på LBS

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Diverse_Brukerrd.jpg

I januar 2015 ble Brukerrådet på Blå Kors Lade Behandlingssenter opprettet. Det første rådet består av fem representanter fra brukere og pårørende samt to ansatte fra LBS.

Vårt bilde viser de nåværende medlemmene av rådet:  f.v. John Birger Rokstad, Jens Solem, Kristin Wall, Trond Andreassen, Ann Mari Romul og Elisabeth Gjetøy.

For LBS er Brukerrådet et godt verktøy i arbeidet vårt. LBS ønsker en konstruktiv og aktiv dialog med rådet. Brukermedvirkningen skal være reell. Vi trenger meningene deres, sier LBS-direktør Kristin Wall.

Brukerrådet vil få sju faste medlemmer, inkludert Kristin Wall og Trond Andreassen fra LBS. Og allerede i det første møtet ble det nystartede rådet konstituert:

Leder: Jens Solem, Anonyme alkoholikere
Nestleder: Ann-Mari Romul, Landsforeningen mot stoff
Sekretær/saksutreder: Trond Andreassen, LBS
Styremedlemmer: John Birger Rokstad, Mental Helse Sør-Trøndelag, Elisabeth Gjetøy, Barn av rusmisbrukere (BAR), Ragnar Moan, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Kristin Wall, LBS.


Rådets første leder, Jens Solem, ser for seg et konstruktivt samarbeid med LBS.

- Jeg er svært positiv, og så langt kan jeg si at dette nesten er bedre enn det jeg så for meg på forhånd. Vi vet hvor viktig det er å ha både brukere og pårørende med seg, sier han.

Medlemmene i det nye Brukerrådet favner bredt. Det er lagt vekt på å få med deltakere fra både gruppen «brukere» og gruppen «pårørende».

På sakskartet vil det etter hvert komme en rekke saker. Noe av det første som vil bli drøftet er den ferske pasienterfaringsundersøkelsen. LBS lover også at Brukerrådet vil få uttale seg i forbindelse med aktuelle høringer samt at de vil få innsyn i uønskede hendelser og eventuelle pasientklager.

Foreløpig er følgende oppgaver definert for brukerrådet:

•    Lese og vurdere forslag som berører utforming/endring av tjenestetilbudet ved LBS.
•    Gjennomgå pasientundersøkelser lokalt og nasjonalt, og på bakgrunn av resultatene fremme forslag til tjenesteutvikling ved LBS.
•    Skaffe seg  innsyn i rapporter om uønskede hendelser og pasientklager som LBS er pålagt å registrere og rapportere til oppdragsgiver og eventuelt til Helsetilsynet. Resultater oppgitt i årsrapport fra kvalitetsutvalg og Helsetilsynets rapporter danner grunnlag for å fremme forslag til forbedringstiltak.
•    Rekruttere brukerrepresentanter som kan delta i ulike prosjektgrupper og utviklingsarbeid ved LBS.
•    Arrangere årlig seminar for brukere og ansatte.
•    Brukerrådet skal etter intensjonen representere et tverrsnitt av pasient- og pårørendegruppen ved LBS.