Utskrift

Styret for Blå Kors Lade Behandlingssenter

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

Styreleder: Trine Bakkeli ( divisjonsdirektør i Blå Kors Norge)

  • Arne Lyngstad, eieroppnevnt
  • Heidi Midtgaard, ansatterep.
  • Thea Johnsen Fornes, ansatterep.
  • Line Haukø, vara ansatterep.
  • Gisle Hallan, vara ansatterep.
  • Terje Haaland, observatør for HMN

 

Styret ble oppnevnt i mai 2014