Framover, framover!

Et rom med plass for ettertanke

Trim kan være en vidunderkur

Lade BS gir deg muligheter

Våre egne sang- og musikkrefter

Moderne lokaliteter

Nybygg anno 2012!

var caption = { w: "250px", type: "taglefttitleleft", top: "5px", interval: 1000, delay: 0, easing: "dojo.fx.easing.linear" };

En profesjonell stab

Dette trimrommet venter på deg...

Dette er også et glimt fra LBS

AGS - tilbudet til familien

De som administrerer

Utskrift

Lade BehandlingsSenter Blå Kors

Skrevet av Lade BS. i kategorien LBS

 

Lade Behandlingsenter Blå Kors (LBS) er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer.

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige fagfolk. Virksomheten eies og drives av Blå Kors. LBS har en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF som omfatter  58 døgnplasser samt poliklinikk.

Disse plassene kan brukes av andre helseforetak etter avtale.

Behandling bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har en iboende mulighet til vekst og utvikling. Vi vet at det er flere veier inn i en vanskelig livssituasjon og flere veier til forandring.

 

lade%20front.jpg