Utskrift

Vi bidrar til at rusproblemer mestres

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

Lade Behandlingsenter Blå Kors (LBS) er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer. Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre medarbeidere. Virksomheten eies og drives av Blå Kors Norge.

Det er inngått driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF som omfatter alle 58 døgnplasser samt poliklinikk. Plassene kan brukes av andre helseforetak etter avtale.

All behandling bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har en iboende mulighet til vekst og utvikling. Vi vet at det er flere veier inn i en vanskelig livssituasjon og flere veier til forandring.

c_633_366_16777215_00___images_Frontbilder_fasade_ny_650.jpg

 Logo%20Bl%20Kors_10cm%20komp.jpg                                                       kompasset%20logo.jpg