Utskrift

Statistikk om rus

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_alkohol_a.jpg

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har et rikholdig statistikkmateriale om temaet rus.

Følg denne lenken til SIRUS' statistikkbank

Statens institutt for rusmiddelforskning - SIRUS driver samfunnsvitenskapelig forskning, dokumentasjon og formidling om rusmiddelspørsmål. Virksomheten er organisert i tre faggrupper for hhv. alkoholforskning, narkotikaforskning og tobakksforskning.

Instituttet er en forskningsfaglig selvstendig institusjon med et eget fagråd. Samtidig er SIRUS et statlig forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet.

Her kan du laste ned ei pdf-fil av "Rusmidler i Norge 2012".

Instituttet har et nasjonalt kompetansebibliotek for rusmiddelspørsmål som er åpent for alle. SIRUS drifter også statistikkdatabasen RusStat som har oppdatert statistikk om alkohol, narkotika og tobakk.

Her er et eksempel på hva du kan finne ut; nemlig hvor mye alkohol nordmenn over 15 år drikker og har drukket årlig de siste 30 årene.

statistikk.jpg