Utskrift

Bli en "Barndomsvenn" i Blå Kors!

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

Barndomsvenn%20625.jpg
 
Som Barndomsvenn og fastgiver i Blå Kors er du med og hjelper flere barn, hver dag. Sammen fokuserer vi på det positive og gir barn selvtillit og tro på framtiden. Ditt bidrag nytter! Vi vil gjerne at du gir dette svaret: "Ja, jeg vil gjerne bli en Barndomsvenn!"

Nær 150 000 barn i Norge vokser opp med foreldre som ikke klarer å være trygge, gode og forutsigbare vokse fordi de har alkoholproblemer. I tillegg kommer alle de som har andre rusproblemer eller psykiske vansker. Det er mange barn i Norge! Det offentlige apparatet klarer ikke alltid å se og ta tak i problemene, de blir gjerne godt bevarte hemmeligheter. Barna gjør det de kan for å holde det skjult både av skam, skyldfølelse og i redsel for å bli tatt bort fra foreldrene.

Hva er en Barndomsvenn?

Barndomsvenn er Blå Kors' program for faste givere som ønsker å støtte vårt arbeid for barn og unge.

Alle bidrag fra våre Barndomsvenner går til å drifte og videreutvikle våre tiltak for barn i Norge.

Hva får jeg som Barndomsvenn?

Du kan velge et av våre prosjekter for barn som du ønsker å følge tettere.

Det første du mottar fra oss er en velkomstmappe med presentasjon av hjelpetilbudet.

Hva går pengene til?

Som Barndomsvenn i Blå Kors er du med og tar ansvar så barn som lider under voksnes rusmisbruk får en bedre hverdag og nye muligheter.

Ditt økonomiske bidrag gjør at vi kan være der for mange med vår faglige kompetanse, erfaring og vårt store ønske om å gi alle barn like muligheter.

Hva er en Barndomsvenn-bedrift?

En Barndomsvenn-bedrift er med i Blå Kors’ fastgiver program for barn og unge. Din bedrift gir langsiktig hjelp til fremtidens arbeidstakere.

Alle barn er våre og sammen tar vi et samfunnsansvar og viser at vi bryr oss. Vi gir dem trygghet og tro på seg og på framtida. 

c_633_366_16777215_00___images_AGS_barnas_stasjon_2.jpg                          

Blå Kors har lavterskeltilbud med høy faglig kompetanse og sammen med frivillige gjør vi hva vi kan for å hjelpe disse barna og deres familier. Du kan være med å hjelpe ved å bli en Barndomsvenn! Pengene går ikke til et barn eller et tiltak i en by, men til Blå Kors sitt arbeid for barn og unge i hele Norge. Du hjelper oss så vi kan være der for dem som har det aller vanskeligst.

Pengene kommer frem. Vi garanterer at 90% av overskuddet går til arbeidet vårt for barn og unge.  Du kan velge å støtte prosjektet med 175 kr, 240 kroner, 300 kroner eller 400 kroner pr. måned.

Les mer om prosjektet og meld deg på ved å klikke på denne linja!