Utskrift

Graviditet og rus

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

gravid%20som%20drikker%20b.jpg

«ETT GLASS VIN KAN DU VEL TA?!»

Gravide kvinner lurer ofte på om de kan ta et «lite glass» i sosiale sammenhenger. Om ett glass er for mye eller helt OK vet forskere lite om.

Forskning viser at selv små mengder alkohol kan hemme utviklingen av fosterets hjerneceller. Man kan aldri vite hvilken skade det ene vinglasset gjør. Men en ting er sikkert: Fosteret får like høy promille som moren. I tillegg bryter fostret ned alkoholen saktere. Avfallstoffene fra alkoholen blander seg med fostervannet som det lille vesenet drikker. Og bakrusen varer lenger. I en voksen kropp gjør som regel ett glass vin ingen skade, men for et foster som utvikler hundretusenvis av hjerneceller i minuttet, er det en voldsom mengde. Det sikreste er å helt avstå fra alkohol når en legger bort prevensjonen.

Her har vi samlet noen uttalelser fra behandlingspersonell og fagfolk om temaet:

«Fokus på gravide og alkohol har hatt et gjennombrudd i en forbyggende sammenheng. Budskap må gjentas og fornyes for at nye generasjoner vordende mødre og fedre – og helse- og sosialpersonell - skal holde kunnskapen ved like. Det er ingen grunn for Blå Kors til å ta en pause i spredingen av dette viktige folkehelsebudskapet. Ny forsking styrker kunnskapen om at alkohol er skadelig gjennom hele svangerskapet. Det er ikke dokumentert en trygg nedre grense for alkoholeksponering i graviditet. For et sårbart foster er et glass vin i helgen en helserisiko. Så hvorfor ta sjansen?»

Fagdirektør Rusbehandling Midt-Norge (tidl. fagsjef LBS), Kristin Tømmervik

 «Fosteret får samme promillen som moren»

Overlege/psykiater H.O. Fekjær, «Rus»

«Alkohol kan skade fosteret i alle faser av svangerskapet og skadevirkningene er livsvarige. Forskningen viser entydig at selv små mengder alkohol kan ha langvarig negativ innflytelse på barnas atferd, intellekt og evne til å lære.»

Konklusjonen fra ekspertgruppe ledet av professor Ann Mari Brubak

«Vi anbefaler at kvinner ikke drikker alkohol under svangerskapet.»

Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen 2005 fra Sosial- og helsedirektoratet

«Jo mer forbruk, desto verre utslag.»

Lege/dr. med. Kari Slinning, Folkehelseinstituttet.