Utskrift

Årsrapport LBS for 2013

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

c_633_366_16777215_00___images_Frontbilder_fasade_ny_650.jpg

Ni av ti pasienter fullførte i 2013 behandlingsopplegget sitt på Lade Behandlingssenter Blå Kors (LBS).

Dette og mer til finner du fram til ved å lese årsrapporten til LBS for 2013. Ved å åpne lenken nederst i denne saken kan du laste opp rapporten i sin helhet.

LBS kan som rapporten viser se tilbake på en periode med til dels store organisasjonsmessige endringer. I rapporten trekkes tre forhold spesielt fram.

•    Direktør Rolf Windspoll fratrådte sin stilling april 2013 og ble erstattet av Kristin Wall.
•    Rusbehandling Midt- Norge HF ble nedlagt fra 31.12.13 og fra samme dato ble  Klinikk for rus- og avhengighet ved St. Olavs Hospital opprettet. Det er de som nå har ansvar for oppfølging av Lade Behandlingssenters driftsavtale med Helse Midt Norge RHF
•    Blå Kors Norge opprettet en divisjonsmodell der Lade Behandlingssenter nå er en del av Divisjon behandling.

Andre tall av interesse:

LBS hadde ved årsskiftet 121 årsverk fordelt på 163 personer. Hele 71 prosent av disse var kvinner. En litt annen fordeling på ledersiden der fem av åtte var … menn.

På pasientsida kan vi nevne at alkohol fortsatt er hovedrusmiddel for et flertall blant pasientene. Størst økning har vi derimot sett i bruken av cannabis.

Ytterligere et par positive trekk kan også trekkes fram. Kapasitetsutnyttelsen var på hele 96,6 prosent og antallet polikliniske konsultasjoner var 9017. Og så fullførte ni av ti behandlingsopplegget på LBS!


Her kan du lese hele 2013-rapporten