Utskrift

Tilbyr barne- og ungdomsgrupper

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Diverse_m_66.jpg

I samarbeid med Nidaros DPS og Barnas Stasjon tilbyr Blå Kors Lade Behandlingssenter (LBS) i høst tre grupper rettet mot barn og unge i alderen seks til femten år.

- Vi starter opp rett etter høstferien, og vi håper at de som har behov for et slikt tilbud tar kontakt med oss, sier Tora F. Sommernes ved LBS.


«Nå forstår jeg at det ikke er jeg som skal passe på mamma» (Jente 11 år)

«Godt å bli møtt og sett som mamma, og ikke bare som en pasient…» (Mamma)


Tora F. Sommernes sier til ladebs.no at hver av de tre gruppene vil ha plass til mellom fire og åtte deltakere. Tilbudet inkluderer elleve gruppemøter i høst og vinter. I forkant og etterkant vil også familiene bli trukket inn i arbeidet.

Her kan du lese mer om hvordan og hvorfor arbeidet med barn og unge prioriteres på LBS.

Gruppetilbudene er et samarbeid mellom Nidaros DPS, Trondheim kommune (BFT), Barnas Stasjon og Lade Behandlingssenter og retter seg mot barn i familier der foreldre eller andre familiemedlemmer har et rusmisbruk og/eller psykiske problemer

c_633_366_16777215_00___images_AGS_barn.jpg
 

-  Vi er litt overrasket over at såpass få har tatt kontakt med oss. Det har de siste årene vært fokusert mye på barn som trenger støtte på grunn av foreldrenes rusmisbruk. Vi vet at behovet er der. Derfor er det viktig for oss å nå ut til aktuelle brukere, sier Tora F. Sommernes som er svært godt fornøyd med at LBS nå ha fått til et bredt samarbeid med de andre aktørene.

Disse kan du ta kontakt med du ønsker å delta i en av gruppene, eller om du ønsker å få vite mer om hva tilbudet går ut på.

6- 8 år: Tlf 94028654
Kontaktperson: Ola Hårek Rokoengen, Ola.Harek.rokoengen@blakors.no
Gruppa er på mandager kl 14.30-16.00

9- 11 år: Tlf. 73848570 / 99400286
Kontaktpersoner: Siri H. Sandboe siri.sandboe@blakors.no
Tora F. Sommernes tora.sommernes@blakors.no
Gruppa er på tirsdager kl 15.30- 17.30

12- 15 år: Tlf: 73865453/ 97497988    
Kontaktperson: Eli Valås eli.valas@stolav.no
Gruppa er på tirsdager kl 15.30- 17.30Her er noen av det som kommer til å skje i gruppene:

  • Lære om psykisk sykdom og rusproblemer
  • Bli kjent med- og lære å mestre egne følelser
  • Mulighet for støtte og hjelp i barnets nettverk
  • Treffe andre barn eller ungdommer i liknende situasjon
  • Styrke forholdet mellom foreldre og barn
  • Familiesamtaler og foreldresamlinger
  • Aktivitetssamlinger for barna
  • Felles måltid ved hver gruppesamling  
  • Ha det fint og gjøre hyggelige ting sammen
  • Vi møtes en gang i uka. Totalt 11 ganger.


Gruppetilbudet er gratis og vi holdes i Olav Tryggvasons gate 31, på Barnas Stasjon.

 

c_633_366_16777215_00___images_AGS_barnegruppe.jpg