Utskrift

Hva skjer med ungdomsdrikkinga?

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_komp.jpg
Ungdomsdrikkinga økte kraftig rett før årtusenskiftet, men det siste tiåret har utviklinga noe overraskende snudd.

Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og NOVA, forklarer i en kronikk på nettstedet forebygging.no, hva som har skjedd og hvorfor ungdomsdrikkinga har hatt en litt overraskende utvikling.

Klikk her og les hele kronikken til Willy Pedersen

Pedersen beskriver en utvikling på 1990-tallet med en til dels alarmerende utvikling både når det gjaldt bruk av alkohol og hardere stoffer blant de unge. Men så begynte forbruket å falle. Ikke så lett å registrere siden forbruket i de øvrige aldersklassene fortsatte å stige.

I Norge økte for eksempel alkoholforbruket i hele befolkningen med 50 prosent i perioden fra 1995 til 2010. Men blant ungdom begynte altså kurvene å falle rett etter årtusenskiftet.

Norge er faktisk ett av de land i verden med best data om ungdoms rusvaner. Funnene er entydige: Sterk økning på 90-tallet, skarp reduksjon de siste årene. Nylig fikk vi bekreftet at mønstret har holdt deg. Den ferske Ungdatarapporten 2016 ble lansert, med inngående og helt ferske data om ungdoms levekår. Nedgangen i alkoholbruk har fortsatt. Færre ungdommer har etablert et stabilt drikkemønster mens de fortsatt er på ungdomskolen. Færre har drukket seg fulle. Dagen tenåringer er aktive, veltilpassete og hjemmekjære.

Hva er det egentlig som skjer?

I kronikken sin gjør Willy Pedersen en forsøk på å forklare hva som har skejdd/skjer. Han undrer også på hva som skjer når dagens unge blir voksne. Fortsetter de å drikke mindre eller overtar de den økende drikkkinga som skjer i de eldre årsgruppene? Eller vil dagens voksne etter hvert følge dagens unge?