Utskrift

Viktig med avhold i svangerskapet

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

gravid%20som%20drikker%20b.jpg

Gravide kvinner lurer ofte på om de kan ta et «lite glass» i sosiale sammenhenger. For mange som søker på nettet, kan man bli forvirret over de forskjellige rådene.

I så måte bidrar heller ikke Dagblad-journalist Hilde Marie Tvedten med klargjøring i et debattinnlegg 21. juli der hun hevder at det bedrives moralisering om gravide kvinners alkoholbruk på tvilsomt grunnlag.

Dette innlegget om gravide og alkohol av kommunikasjonssjef Sten Magne Berglund i Blå Kors Norge stod på trykk i Dagbladet 28. juli 2016.

Det vi vet er at alkohol kan skade flere prosesser i den føtale utviklingen og påvirke fosteret ved å interagere med føtale celler. Alkohol sprer seg raskt over til morkaken, og går over i fostervannet som fosteret drikker. Alkoholen brytes i liten grad ned av fosterets egen lever, og den primære nedbrytingen skjer i morens lever etter tilbakeføring av alkohol fra fosteret til moren. Dette fører til at alkoholeffekten hos fosteret er langvarig etter morens inntak av alkohol.

Rusfeltets samarbeidsorgan Actis har fått gjennomført en undersøkelse om alkohol i svangerskapet, der det kommer fram at en av ti drikker under svangerskapet. Den avdekker videre at 27 prosent av kvinnene ikke har hatt samtale med helsepersonell om alkoholbruk i siste svangerskap. Det er svært betenkelig at alkoholbruk ikke oftere er et tema under konsultasjoner, da bruk av alkohol kan føre til skader på foster som ikke lar seg reversere.

Tvedten ser ut til å mene at Actis er ute for å moralisere over kvinner. Hun viser til en dansk undersøkelse som undersøkte effekt på fem år gamle barn hvor mor hadde drukket litt alkohol under svangerskapet. I denne undersøkelsen fant man ikke noen forskjell på de som drakk litt, og de som ikke drakk. Men en annen dansk undersøkelse, som inkluderte hele 91 843 gravide kvinner i perioden 1996-2002, viser at kvinner som drikker moderate mengder alkohol har en betydelig risiko for spontanabort. Ved to alkoholenheter i uken øker risikoen for spontanabort med 50 prosent. Fire enheter fordobler risikoen.

I følge Tvedten er det viktig å identifisere de som sliter med alkoholmisbruk under svangerskapet, og sette inn tiltak for å hjelpe dem. Det er vanskelig å være uenig i det. Men dersom man tror at det er bare de som er gravide alkoholavhengige som står i fare for å påføre fosterskade, så tar man feil.

Når en redegjør for alkoholens virkning på fosteret, eller at det er en økt sjanse for at fosterets utvikling blir påvirket, handler det ikke om å gi kvinner verken dårlig samvittighet, eller moralisere ovenfor de som har tatt seg et glass. Skal vi forebygge føtale alkoholskader eller føtale alkoholeffekter må vi gi samme råd til alle gravide, og det må bygge på den beste forskningsbaserte kunnskapen vi har. Et råd om avhold under svangerskap er nødvendig. Med sprikende råd om litt alkohol går greit, trekker det ofte oppover i forbruk for gravide kvinner som allerede drikker mye og trenger det minst.

Så langt vi vet i dag, er det ingen trygg grense for alkoholbruk under svangerskap. Derfor anbefaler myndigheter i mange land både avholdenhet når man planlegger å bli gravid, og ikke minst under svangerskapet.