Utskrift

Ny divisjonsdirektør i Blå Kors

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_PersonerLade_divisjonsdirektr.jpg

Janka Ekrem Holstad (45) fra Ullensaker er ansatt som ny direktør for Divisjon Behandling i Blå Kors. Hun kommer fra stillingen som leder for helse- og omsorgssektoren i Eidsvoll kommune.

Det er blakors.no som skriver dette.

Blå Kors Norge er som kjent delt inn tre divisjoner; Divisjon Behandling, Divisjon Opplæring og Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet. Virksomheten her på Lade er en del av Divisjon Behandling.

 - Jeg gleder meg til å komme tilbake til rusfeltet. Det å arbeide med mennesker i endringsprosesser opplever jeg som svært meningsfylt.  Når sjansen bød seg, kunne jeg ikke si nei til å bli direktør i Blå Kors, som er landets største ideelle aktør innen rusbehandling. Jeg tar med meg mine erfaringer  fra ledelse og organisasjonsutvikling, og ikke minst et stort samfunnspolitisk engasjement, og gleder meg til å jobbe for bedre tjenester for rus- og spilleavhengige, og deres pårørende, sier Janka Ekrem Holstad, som tiltrer 15. august.

Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors, er glad for å få en divisjonsdirektør med bred erfaring fra rusfeltet og ledelse.

- Jeg er svært fornøyd med å få Holstad med på laget. En av de store utfordringene for rusfeltet, er å sikre et sammenhengende behandlingsforløp, fra spesialisthelsetjeneste til kommunene. Janka Ekrem Holstad har ledererfaring fra begge sektorene, og kjenner ruspasienters behov og utfordringer. Det vil komme nyttig med i den videre utviklingen av behandlingstilbudet i Blå Kors, sier Elverum.

Janka Ekrem Holstad er utdannet psykiatrisk sykepleier og utdanning i ledelse og administrasjon fra Høgskolen i Oslo, samt Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere arbeidet som både behandler og seksjonssjef i tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Akershus universitetssykehus. Holstad har vært engasjert i en rekke organisasjoner, og er aktiv i Røde Kors Hjelpekorps og lokalpolitiker i Ullensaker.

Fakta om Blå Kors, Divisjon Behandling

•    Blå Kors er en diakonal organisasjon med over 50 virksomheter i 16 fylker.
•    Blå Kors er den største ideelle aktøren i Norge som driver rusbehandling og behandling for spilleavhengighet innen spesialisthelsetjenesten.
•    Blå Kors har fire virksomheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, fordelt på ni lokasjoner i sju fylker.
•    Divisjon Behandling har ca 700 ansatte (500 årsverk). Divisjonen har avtale med helseforetakene om 270 døgnplasser og ca 30.000 polikliniske konsultasjoner. Omsetningen var i 2015 på 534 millioner kroner.