Utskrift

- Vi gir et kvalitetstilbud!

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Kristin_Wall_a.jpg

2015 har vært et svært godt år for Lade Behandlingssenter i følge direktør Kristin Wall. Hun ser framover med stor optimisme.

Snart 2016 og dermed også tid for å stoppe opp litt, vurdere litt og ikke minst tenke 2016. Vi tok dermed en runde med LBS-direktør Kristin Wall.

- Jeg er fornøyd med at vi gjennom hele året har levert et godt tilbud til våre pasienter. Det er høy kvalitet på den jobben vi gjør og har gjort, og vi har hjulpet mange. Vi har blant annet fått etablert et brukerråd som er en god diskusjonspartner og rådgiver. Det vil være med på å gi oss et stort løft i utviklingen av Lade Behandlingssenter, sier LBS-direktøren til ladebs.no.

Hun berømmer sine kolleger for et utmerket samarbeid og en unik og god jobb. Kristin Wall mener dette er helt nødvendig for å gi brukerne det mest mulig optimale tilbud.

- Mangfold og fleksibilitet er til beste for alle pasientene våre. Vi får til gode forløp fordi vi har flere tilbud å spille på, og vi kan dermed tilpasse tilbudet til den enkelte pasient bedre enn mange andre institusjoner kan, sier hun.

Når hun ser framover er det ingen tvil om at arbeidet med å få på plass en ny driftsavtale blir en hovedoppgave på nyåret.

 - Å sørge for at vi får en så god driftsavtale som mulig er særdeles viktig for å fortsette å utvikle oss i tråd med pasientenes og fagfeltets behov, sier hun og legger også vekt på at LBS stadig må være i forkant.

- Å videreutvikle de tilbudene vi har er nyutvikling i seg selv. Vi jobber for å bli en utdanningsinstitusjon for legene, noe som vil gi hele organisasjonen et faglig løft.

Kristin Wall mener det er helt avgjørende for framtid til LBS å ha høy kvalitet i tjenestene som blir tilbudt. Det innebærer blant annet å utvikle LBS i tråd med gjeldene forskning og trender til beste for pasientene. Det handler med andre ord om utvikling og å tenke nytt.

Som ett konkret eksempler på et område hvor LBS tenker nytt og kreativt nevner hun blant annet følgende:

- Pårørendearbeidet har gjennom målrettet arbeid blitt en naturlig del av hele virksomhetens arbeid.

- Hva med belegget på LBS i inneværende år?

- Det har vært svært godt. 97 prosent så langt i år. I tillegg har vi gjennomført flere polikliniske konsultasjoner enn noen gang, og vi har gjennomført mer dagbehandling enn vi egentlig er dimensjonert før.

- Så vi er svært godt fornøyd: Vi hjelper flere enn før og vi er i stadig utvikling, avslutter Kristin Wall.

slides%207.jpg