Utskrift

Forsker på "Nesespray" mot abstinens

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_nesespray.jpg
Mødre som ammer bruker oksytocin ved tilstoppede melkeganger. Lege Katrine Melby på LBS vil vite om denne nesesprayen også kan gi effekt i en avrusningsfase.

ILLUSTRASJONSFOTO: SUNDBØFOTO

Det skal hun finne ut når hun på nyåret setter i gang arbeidet med tidenes aller første doktorgrad utført på Lade Behandlingssenter.

Studiet har fått tittelen «Effekten av oksytocin ved alkoholabstinens». Et godt utprøvd legemiddel kan dermed vise seg å ha andre egenskaper og bruksområder enn de vi kjenner til i dag.

Les mer om oksytocin

- Jeg skal jobbe med denne graden over en periode på tre år. Enten har oksytosin den effekten jeg tror den kan ha, eller så har den det ikke, sier Katrine Melby (bildet under). For tiden i svangerskapspermisjon, men fra nyttår en del av staben på LBS sin avrusningsavdeling.

c_633_366_16777215_00___images_Diverse_Katrine_Melby.JPG

- Nesespray beregnet på tilstoppede melkeganger som medisin mot abstinens høres egentlig litt merkelig ut, eller?

- Kanskje, men det er god grunn til å tro på en effekt. Det finnes knapt nok forskning på dette feltet, men en pilotundersøkelse i USA har gitt lovende resultater, forteller Katrine.

Det er amerikaneren Cort Pedersen, professor i psykiatri i North Carolina som står bak undersøkelsen, og Katrine har i forkant av sitt eget arbeid etablert et samarbeid med amerikaneren.

- Hvordan vil du jobbe med denne doktorgraden på LBS?

- Det handler om den aller første avrusningsfasen og tiden etter utskrivelse. Meningen er at 40 pasienter frivillig deltar i undersøkelsen. Halvparten får oksytocin mens den andre halvparten får en placebomedisin. Ingen av deltakerne vet om de får oksytocin eller placebomedisin. De kommer til å bli fulgt i avrusningsfasen og deretter i fire uker under poliklinisk behandling.

- Men hvorfor erstatte allerede etablerte medisiner som i dag brukes i denne behandlingsfasen?

- Benzodiazepiner som brukes i dag er sterke beroligende midler som kan skape avhengighet. Det er også midler som kan være farlige i kombinasjon med for eksempel alkohol. Oksytocin er derimot langt mindre risikabelt å bruke, sier hun.

Katrine Melby forteller at oksytocin allerede er godt dokumentert som legemiddel, men altså ikke som en del av behandlingen i en avrusningssituasjon.

Det er vist at oksytocin har en angstdempende effekt, som kan fremkalle følelser av tilfredshet, og følelser av ro og trygghet.

- Jeg har tro på dette her, og jeg gleder meg til å starte arbeidet med denne doktorgraden, sier Katrine Melby til ladebs.no

Katrine Melby er med i en nyoppretta forskningsgruppe som er et samarbeid mellom LBS og St Olav Hospital. Tre av de fem medlemmene er fra LBS.

Forskningsgruppa består av Katrine Melby lege ved LBS, Hanna Gunnestad, lege ved LBS, Trond Aamo, overlege ved LBS og klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, Olav Spigset, professor, klinisk farmakologi, St. Olavs og Rolf Gråwe, professor og forskningsleder ved rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs.

 «Rus og avhengighetsmedisin» har ikke alltid hatt så høy status i alle kretser, men har nylig blitt en egen spesialisering for leger.

- Pasientgruppen har behov for at ressursene til nettopp denne gruppen øker. Det er tidligere gjort lite forskning på behandling av rusavhengige. Vi trenger rutiner, retningslinjer og behandling på bakgrunn av hva som virker og ikke virker i den jobben vi gjør, sier Katrine Melby.