Utskrift

Brukerrådet: - Vi blir hørt!

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Diverse_Jens_Solem.JPG
- Brukerrådet på LBS fungerer. Vi blir hørt, vi blir tatt med på råd og rådet blir brukt etter intensjonene!
Det er Brukerrådets leder Jens Solem som sier dette til ladebs.no; elleve måneder etter at rådet så dagens lys.

Og nettopp det var utgangspunktet da rådet ble etablert. LBS-direktør Kristin Wall lovte allerede da at rådets arbeid kom til å bli viktig:

- LBS ønsker en konstruktiv og aktiv dialog med rådet. Brukermedvirkningen skal være reell. Vi trenger meningene deres, sa altså  Kristin Wall  i januar 2015.

Slik beskriver Jens Solem noe av det som Brukerrådet har jobba med i 2015:

- Vi føler oss som en del av arbeidet her på Lade. Vi som er medlemmer av rådet har besøkt alle avdelingene, og vi har nesten hatt et tosifra antall møter. Så langt kan jeg konkludere med at vi ikke har blitt et «strø-på-organ», sier Jens Solem.

Solem runder snart ett år som leder i Brukerrådet. Og det er i og for seg en bekreftelse på at det fungerer slik det skal.

- Jeg hadde et krav – både til meg selv og til LBS – da jeg startet. Fungerer det ikke slik det er ment, slutter jeg. Jeg har vært med i tilsvarende sammenhenger tidligere, og da følte vi oss litt satt på sidelinja. Slik er det heldigvis ikke her, sier Jens Solem.

Brukerrådet blir hørt og brukt. Jens Solem vet allerede nå at de også vil bli dratt inn i det omfattende anbudsarbeidet som nærmer seg. Et arbeid som han ser fram til med spenning. Han er imidlertid svært kritisk til alle signaler om reduserte bevilgninger til rus- og psykiatrisektoren.

- Vi vet at LBS er spente på hva vi mener om framtidas satsing på LBS. Selv mener jeg at familie- og pårørendearbeidet kommer til å bli særdeles viktig. Heldigvis ser vi at LBS gjør mye bra på dette feltet allerede, sier han.

Da LBS arrangerte pårørendeseminar tidligere i høst var rådet i høyeste grad med.

- Vi er godt inkludert, og for rådets medlemmer var det en fin opplevelse å kunne delta på et slikt seminar.

- Hvorfor valgte du å si ja til å bli med i Brukerrådet?

- Jeg vil ikke glemme hva jeg var. Hvis jeg glemmer fortida risikerer jeg bare å gå på en smell igjen. Jeg trenger å engasjere meg, og dette arbeidet vil hjelpe langt flere enn meg, sier Jens Solem.

- Beskriv Lade Behandlingssenter kort.

- LBS-ansatte har et godt hjerte for de menneskene de jobber med. Jeg vet at svært mange av brukerne er godt fornøyd med det som skjer her. Kanskje først og fremst de som har dratt nytte av hjelpen. Men selvsagt; jeg vet også om enkelte som føler at den hjelpen de får ikke er tilstrekkelig, sier Jens Solem.

Følgende oppgaver er definert for brukerrådet:

  • Lese og vurdere forslag som berører utforming/endring av tjenestetilbudet ved LBS.
  • Gjennomgå pasientundersøkelser lokalt og nasjonalt, og på bakgrunn av resultatene fremme forslag til tjenesteutvikling ved LBS.
  • Skaffe seg  innsyn i rapporter om uønskede hendelser og pasientklager som LBS er pålagt å registrere og rapportere til oppdragsgiver og eventuelt til Helsetilsynet. Resultater oppgitt i årsrapport fra kvalitetsutvalg og Helsetilsynets rapporter danner grunnlag for å fremme forslag til forbedringstiltak.
  • Rekruttere brukerrepresentanter som kan delta i ulike prosjektgrupper og utviklingsarbeid ved LBS.
  • Arrangere årlig seminar for brukere og ansatte.