Utskrift

Barna settes ALLTID i sentrum

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_AGS_barn.jpg
165 er ukas tall. Et tall som handler om barn – og ansvar. Vi var på Lade Behandlingssenter Blå Kors (LBS) 29. september, og akkurat denne spesielle dagen hadde LBS et særskilt ansvar for hele 165 barn.

- Det handler om å bevisstgjøre, og det handler om å konkretisere det ansvaret vi har, forteller Vigdis Kaspersen og Trond Andreassen.

Vårt intervju med de to foregår naturligvis på Barnerommet på LBS. Barn og pårørende blir alltid godt ivaretatt.

Vigdis Kaspersen er koordinator for barneansvarlig personell, mens Trond Andreassen er faglig veileder for arbeidet rettet mot barn ved virksomheten.

I januar ble «Faglig Forum for barneansvarlige» oppretta her på LBS. En bevisstgjøring som alt var godt i gang ble ytterligere styrket.

c_633_366_16777215_00___images_AGS_Barn_p_LBS_a.JPG

Nesten samtlige barneansvarlige på LBS samlet. Bak f.v. Petter Deraas, Siri Iversen, Tone Hestmo, Trond Andreassen og Bodil Myrvang. Foran f.v. Line Haukø, Vigdis Kaspersen, Trine Ulvang, Bente Lund Krogh og Anniken Vandbakk.

Forumet, som møtes annenhver uke, har to til tre ansatte fra hver av avdelingene på LBS. Og ett av de faste punktene er å telle barn. Hvor mange barn er pårørende til pasienter som er i behandling ved døgnavdeling eller poliklinikken på Lade nettopp denne dagen.

Dagens tall var altså 165. 165 helt ulike barn. 165 barn med helt ulike behov og ønsker. 165 barn som de ansatte på Lade har et helt spesielt ansvar for. Når de går innom resepsjonen blir de hele tiden minnet om dette tallet. Der henger alltid en plakat med det aller siste tallet.

- Det er ikke mer enn ti år siden vi ikke visste hvor mange barn som på en eller annen måte var berørt av det som skjedde på LBS. I 2009 ble vi pålagt å jobbe med barn som pårørende. I 2015 er dette noe av det viktigste vi holder på med i jobben vår, sier Vigdis Kaspersen og Trond Andreassen.

Det siste halve året har «dagens LBS-tall» økt formidabelt. Alt annet enn tilfeldig. Det henger helt klart sammen med at «Faglig Forum for barneansvarlige» ble starta opp, og man fått et økt fokus på barn som pårørende og det å invitere barna til samtaler. Arbeidet som alt var i gang ble systematisert på en helt annen måte.

- Før forumet ble startet jobbet vel mange av de barneansvarlige internt på avdelingen sin. De jobba på en måte alene. Nå deler vi erfaringer. Vi snakker sammen på tvers av alle avdelingene våre. Vi jobber i samme retning, forteller de to ivrig. De barneansvarlige setter seg kortsiktige og langsiktige mål for arbeidet som man blir påminnet i Faglig Forum.

c_633_366_16777215_00___images_AGS_barn_p_LBS_b.JPG

Duoen Kaspersen/Andreassen innrømmer at de er litt stolte over den jobben som blir gjort på Lade. Men de ser også at de har et stort og viktig arbeid foran seg. Det er viktig med fokus HELE tiden.

- Lade Behandlingssenter har kommet svært langt i det arbeidet vi gjør ovenfor pårørende, både barn og voksne. Det er utvilsomt et stort satsingsområde hos oss, og det er fint å se at dette arbeidet er skapt på grunn av entusiastiske medarbeidere, sier Vigdis Kaspersen og Trond Andreassen.

Barn av denne pasientgruppa har historisk sett vært en glemt gruppe. I 2009 fikk de en lovbestemt rett gjennom Spesialisthelsetjenesteloven og Helsepersonelloven. De gir enhver virksomhet to klart definerte oppgaver:

  • Barn skal bli forsvarlig ivaretatt som pårørende
  • Virksomheter skal peke ut barneansvarlige for å ivareta barna best mulig.

- Hvordan gjør dere dette arbeidet i praksis?

- Våre pasienter får spørsmål om de har nær kontakt eller bor sammen med barn. Det kan være barn, barnebarn eller søsken. Vi kartlegger blant annet hva pasienten mener barnet vet om situasjonen. På mange måter en slags «barnesamtale» med pasienten. Hvis pasienten ønsker det blir barnet invitert til oss på Lade, alene eller sammen med den voksne.

- Hvorfor er det så viktig at barnet kommer til dere?

- Det handler om å skape trygghet. Det hjelper kanskje barnet å se rommet til mor eller far. «Våre» barn er som barn flest, og de blir glade når de ser at mor og far får hjelp og at de har det bra.

- Hva sier egentlig ungene til dere?

- Det er mye de lurer på og mye som de vil ha svar på. Noe av det viktigste for oss er at barna ikke føler skyld eller skam. Mange gjør nemlig det. Vi vil også vite om barnet får hjelp og oppfølging der de er, forteller Vigdis Kaspersen og Trond Andreassen.

Intervjuet foregår altså i barnerommet på LBS. Et trivelig rom med litt leker og masse bøker beregnet på barn. Her inne kan barn på besøk være sammen med mor og far. Kanskje prate sammen med en behandler eller to. Atmosfæren skal være trygg for alle parter.

c_633_366_16777215_00___images_AGS_ladd.jpg«Faglig Forum for barneansvarlige» møtes annenhver uke. Her forteller koordinator Vigdis Kaspersen hva som skjer på disse samarbeidsmøtene.

- Hvert barn vi har kontakt med den angjeldende dagen blir registrert. I tillegg til å gi en statusrapport fra hver avdeling drøfter vi kartlegging- og oppfølgingsarbeid. Vi gir råd til hverandre, og vi får en faglig veiledning fra Trond.

- En slik veiledning kan blant annet handle om hvordan samtaler med barn skal gjennomføres. Vi kan snakke om hvordan aktuelle samtaler har blitt gjennomført og få tilbakemeldinger på det, forteller Vigdis Kaspersen.

Blå Kors-arbeidet i Trondheim retter seg i sterk grad mot barn og pårørende. Kompasset og Barnas Stasjon er etablert midt i Trondheim sentrum, og flere av de barna/familiene som har vært på Lade Behandlingssenter blir henvist hit.