Utskrift

Tors 15. okt.: Bli kjent med Kompasset

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

Kompasset%20bilde.jpg
Torsdag 15 oktober kl. 18 – 20
er det mulig å bli enda bedre kjent med KOMPASSET. De ansatte og Brukerrådet inviterer til temasamling i Kompassets lokaler i Nordre gate 6 (5. etg.).


Siden oppstarten har Kompasset hatt et Brukerråd bestående av seks til åtte personer. Her er brukere og ansatte i dialog om hva som er god hjelp, de planlegger temakveldene og jobber med synliggjøring av konsekvensene ved å ha vokst opp med rus i familien.

I torsdagens samling ønsker Kompasset å invitere alle som har lyst, enten du har godt kjent med Kompasset eller helt ny, til å være med å prege Kompasset i fremtiden. Det du kan få vite mer om er blant annet:

•    Medlemmer i Brukerrådet og ansatte presenter seg og konseptet Kompasset.
•    Vi deler oss i smågrupper der en fra Brukerrådet leder hver gruppe til samtale rundt noen spørsmål. (se under)
•    Hver gruppe, ved en fra brukerrådet, gir tilbakemelding til plenum det som har vært snakket om i gruppen for en felles oppsummering.

 
Vi håper at så mange som mulig vil komme og dine erfaringer er velkomne. Dette er for deg som har benyttet deg av tilbudet i Kompasset og for deg som kanskje kan tenke seg å gjøre det.

Du trenger ikke melde deg på, men har du spørsmål kan du ringe Ingvil Øiestad Løvik på tlf. 47457892
VEL MØTT!
 
Her er noen refleksjonsspørsmål til samtale og tilbakemelding i møtet slik at du kan forberede deg hvis du ønsker det?
 

 1. Husker du ditt første møte med Kompasset? Hva var viktig for at du ønsket å komme tilbake.Når dere nå har fått presentert konseptbeskrivelsen og tilbudet til Kompasset, hva er særlig viktig ved Kompasset sett fra dine øyne?
 2. Fra tid til annen har Kompasset-avdelingene venteliste. Hvordan synes du vi skal håndtere det? Hva er viktig for deg hvis du stod på venteliste?
 3. Hva er viktig informasjon å gi når du kommer til første samtale ved Kompasset? Har du vært fornøyd med den informasjonen du har fått? (f.eks. hva tilbudet kan bestå i, journalføring, meldeplikt, taushetsplikt o.l.)
 4. Hvis du har vært på temakveld hos oss. Hva skal til for at du kommer? (Gjerne spesifikt i forhold; hvordan det blir opplyst om temakveld, påminnelser, hvordan den er lagt opp, hvilke temaer som er mest relevant? hvordan er det viktig at det ikke er?)
 5. Hvis du ikke har vært på temakveld; hva skal til for at du skulle ha kommet?
 6. Hva er de viktigste faktorene for at hjelpen oppleves som nyttig i Kompasset?
 7. Hvis Kompasset skulle knytte frivillige til seg, hva slags tilbud er det viktig at de kunne gi?
 8. Er det noe du savner ved Kompasset?
 9. Hva synes du om lokalene våre?
 10. Annet; ros eller ris?


Her er programmet for resten av høsten på Kompasset:

 • 12. nov.  2015 -  «Meg og andre – parforhold» Hvordan kan min historie være med å påvirke mitt forhold til kjæreste/partner                                                                                                                  
 • 3.des.  2015 -  «Julen» Hvordan forhold seg til foreldre og andre? Hva med egne behov og grenser?

Temakveldene er for deg som er i Kompassets målgruppe (14 – 35 år som har vokst opp med foreldre som ruser seg).

Du trenger ikke å melde deg på og du kan ta med en venn. Kvelden er stort sett lagt opp med foredrag først og åpning for samtale/spørsmål etterpå. Vi serverer snacks/frukt og drikke.

Temakveldene er fra kl. 18 – 20 i Kompassets lokaler, Nordre gate 6, 5 etg. Inngang bak, ring på ringeklokke for Kompasset. Velkommen!