Utskrift

LBS styrker pårørendearbeidet

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_barn_og_unge.jpg

Lade Behandlingssenter (LBS) bruker svært mye tid på å styrke sin faglige kompetanse på temaet pårørendearbeid.

ILLUSTRASJONSFOTO: BLÅ KORS NORGE

Onsdag 14. oktober arrangerer derfor LBS en intern fagdag for alle sine ansatte med temaet og overskriften ”Ut i pluss + med involvering av familie og pårørende”.

Avdelingsleder på klinikkavdelingen – og en av flere «motorer» - i arbeidet med å skape et godt pårørendearbeid på LBS, Åse Prestvik, tror fagdagen vil bringe personalet ytterligere et hakk videre.

-  Hvorfor bruker dere en HEL dag rundt temaet pårørendearbeid?

- Involvering av familie og nettverk i behandlingsprosessen er og har over tid vært et viktig satsningsområde for LBS. Er vi gode på det, øker rekkevidden av behandlingen. Nyere forskning viser at det fører til økt varig effekt, både for den rusavhengige og de pårørende, forteller Åse Prestvik til ladebs.no.

Målet er å sørge for at alle avdelinger har tilstrekkelig kompetanse og gode nok rutiner som sikrer gjennomgående kvalitet og systematikk i pårørendearbeidet. Derfor ble arbeidsgruppa Ut i pluss Lade BS opprette før sommeren. Arbeidsgruppas mandat er å skaffe oversikt over status på alle avdelinger. Videre skal gruppa lage en konkret og forpliktende handlingsplan. Handlingsplanen presenteres for alle ansatte under fagdagen 14.oktober.

- Hvordan vurderer du det faglige innholdet i det programmet dere har lagt opp for denne dagen?

- Dagen er satt sammen som en variasjon av foredrag, workshops og til slutt sekvenser med brukererfaringer og en film laget for anledningen. Vi har vært så heldige å få teolog og etisk rådgiver Sivert Follesø fra Sørlandet Sykehus HF til å delta. Han skal dele sine erfaringer fra møter med pårørende: Hva er viktig for å skape gode møter med de som er berørt av et rusproblem?

- Workshopene gir mulighet til å fordype seg i et tema som en interesserer seg for eller vil lære mer om. Mot slutten av dagen får vi brukererfaringer som sørger for at vi ikke mister målgruppene for denne faglige satsningen av syne før vi inspirert vender tilbake til hverdagen i avdelingene.

- Hvem er målgruppen for dagen?

- Alle ansatte og medlemmene i Brukerrådet er inviterte. Vi skal selvfølgelig sørge for at pasientene får et godt tilbud også denne dagen, men avdelingslederne er bedt om å sende så mange som mulig til dette felles faglige løftet.

- Hvorfor trekker dere egentlig brukerne så aktivt inn i en slik fagdag?

- Brukere som formidler unike historier gir pasienter og pårørende en tydelig stemme og et ansikt. Det berører oss i hjertet, og er kanskje det vi vil huske best fra fagdagen. Vi er svært takknemlig for at de vil stille opp, avslutter Åse Prestvik

Her kan hele programmet lastes ned