Utskrift

Brukerrådet endelig på plass!

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Diverse_Brukerrd.jpg
En særdeles viktig dag for Lade Behandlingssenter Blå Kors. I dag hadde det nye Brukerrådet sitt aller første møte.

Vårt bilde viser f.v. John Birger Rokstad, Jens Solem, Kristin Wall, Trond Andreassen, Ann Mari Romul og Elisabeth Gjetøy.

Dette er definitivt en merkedag for alle som er engasjert i det arbeidet vi driver. Vi har i mange år savnet «brukerstemmen». For LBS er Brukerrådet et godt verktøy i arbeidet vårt – ikke et nyttig «gissel», sa LBS-direktør Kristin Wall.

Når LBS utvikler seg skal det skje det i samråd med brukerne. Seniorkonsulent Trond Andreassen sa det såpass tydelig:

- Vi vil faktisk ha «faste dater» med Brukerrådet vårt. De skal involveres kontinuerlig. Vi skal ikke havne i en byråkratisk grøft sammen, men vi skal ha en konstruktiv dialog sammen, sa han.

Brukerrådet vil få sju faste medlemmer, inkludert Kristin Wall og Trond Andreassen fra LBS. Og allerede i det første møtet ble det nystartede rådet konstituert:

Leder: Jens Solem, Anonyme alkoholikere
Nestleder: Ann-Mari Romul, Landsforeningen mot stoff
Sekretær/saksutreder: Trond Andreassen, LBS
Styremedlemmer: John Birger Rokstad, Mental Helse Sør-Trøndelag, Elisabeth Gjetøy, Barn av rusmisbrukere (BAR), Ragnar Moan, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Kristin Wall, LBS.

Nyvalgt leder, Jens Solem, ser for seg et konstruktivt samarbeid med LBS.

- Jeg er svært positiv, og så langt kan jeg si at dette nesten er bedre enn det jeg så for meg på forhånd. Vi fikk se pårørendefilmen «Den usynlige muren» sammen, og filmen viste hvor viktig det er å ha hele familien med seg, sa han.

Medlemmene i det nye Brukerrådet favner bredt. Det er lagt vekt på å få med deltakere fra både gruppen «brukere» og gruppen «pårørende». At behovet for et Brukerråd er stort kom tydelig fram da møtestrukturen ble diskutert. Utgangspunktet på fire-fem årlige møter ble kjapt oppjustert med om lag hundre prosent. LBS vil ha dialog, og brukerne vil ha dialog.

- Brukermedvirkningen skal være reell. Vi trenger meningene deres med en gang, sa LBS’ to representanter i rådet.

På sakskartet vil det etter hvert komme en rekke saker. Noe av det første som vil bli drøftet er den ferske pasienterfaringsundersøkelsen. LBS lover også at Brukerrådet vil få uttale seg i forbindelse med aktuelle høringer samt at de vil få innsyn i uønskede hendelser og eventuelle pasientklager.

Foreløpig er følgende oppgaver definert for brukerrådet.

  • Lese og vurdere forslag som berører utforming/endring av tjenestetilbudet ved LBS.
  • Gjennomgå pasientundersøkelser lokalt og nasjonalt, og på bakgrunn av resultatene fremme forslag til tjenesteutvikling ved LBS.
  • Skaffe seg  innsyn i rapporter om uønskede hendelser og pasientklager som LBS er pålagt å registrere og rapportere til oppdragsgiver og eventuelt til Helsetilsynet. Resultater oppgitt i årsrapport fra kvalitetsutvalg og Helsetilsynets rapporter danner grunnlag for å fremme forslag til forbedringstiltak.
  • Rekruttere brukerrepresentanter som kan delta i ulike prosjektgrupper og utviklingsarbeid ved LBS.
  • Arrangere årlig seminar for brukere og ansatte.
  • Brukerrådet skal etter intensjonen representere et tverrsnitt av pasient- og pårørendegruppen ved LBS.