Utskrift

Økning i alkoholrelaterte dødsfall

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

GodegrunnerB.jpg
Antall alkoholutløste dødsfall gikk noe opp fra 2012 til 2013, mens antall narkotikautløste dødsfall gikk noe ned. Det er nettsidene til SIRUS som offentliggjør disse tallene i en artikkel på nyåret.

 

Hele artikkelen kan du lese ved å klikke HER.

 

384 alkoholutløste dødsfall ble registrert i Norge i 2013. Av de døde var 273 menn og 111 kvinner. Kvinners andel av slike dødsfallene var høyere enn i tidligere år.

Fra 1996 til 2012 falt antall alkoholutløste dødsfall med 25 prosent, men det har også vært perioder med stagnasjon og økning. Det er ikke mulig å si noe sikkert om hva økningen fra 2012 til 2013 skyldes, og om den vil fortsette

234 narkotikautløste dødsfall ble registrert i Norge i 2013. Av de døde var 179 menn og 55 kvinner.
Antall dødsfall i 2013 var lavere enn antallet i 2011 og 2012, og betydelig lavere enn toppårene 2000 og 2001.