Utskrift

SIRUS med tall og fakta om rus

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

gravid%20som%20drikker%20b.jpgHvert eneste år publiserer SIRUS de aller ferskeste rusmiddelstatistikkene. Det dreier seg om både alkohol, narkotika og tobakk. Tema som blir belyst er blant annet konsum, skadevirkninger, økonomiske konsekvenser, skadeoversikt og behandling.

SIRUS' årlige rapport Rusmidler i Norge er for 2013 utvidet med mer omfattende tekst og flere tabeller enn tidligere. Innholdet er også omorganisert og delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.

I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, og deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger aktuelle registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Hele publikasjonen er på 316 sider, og det er massevis med tall, konklusjoner, drøftninger og framtidsvisjoner å boltre seg med. En aldri så liten nytelse for tallelskerer innenfor russektoren...

Last ned hele rapporten her.