Utskrift

3,3 millioner dør av alkoholskader

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Illustrasjonsbilder_foreldre_og_rus.jpg

Hviterussere drikker mest i verden. Nordmenn drikker mer enn de fleste, men likevel godt under snittet for Europa.

Dette viser en helt fersk rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), «Global status report on alcohol and health 2014».

Rapporten viser også at hele 3,3 millioner mennesker årlig dør av skader relatert til alkohol. Dette utgjør 5,9 prosent av samtlige dødsfall i løpet av et år. I tillegg gir uvettig bruk av alkohol økte muligheter for å utvikle ikke mindre enn 200 ulike sykdommer i følge den samme rapporten.

Det er altså Hviterusland som pr. i dag er registrert med det høyeste inntaket av alkohol. I følge rapporten drikker en hviterusser over 15 år 17,5 liter ren alkohol i året. Ikke overraskende er de seks øverste landene på lista østeuropeiske land. Alle de øverste landene på denne lista er for øvrig europeiske land.
I Norge er det gjennomsnitlige forbruket 7,7 liter pr. innbygger, men holder vi de som ikke drikker utenfor øker snittet til ni liter.

I Norden har Finland det høyeste gjennomsnittet med 12,3 liter ren alkohol per innbygger per år. Deretter følger Danmark (11,4 liter), Sverige (9,2), Norge (7,7) og Island (7,1).

Det gjennomsnitlige forbruket pr, innbygger i Europa er på 10,9 liter alkohol pr. innbygger. I Nord-Afrika og Midtøsten er gjennomsnittet under 2,5 liter alkohol per person. Flere av landene har et snitt på under én liter. Også den sørøst asiatiske regionen har lavt forbruk av alkohol, med 3,5 liter per innbygger i gjennomsnitt, ifølge rapporten.

Her er lista over de ti landene med det høyeste registrerte forbruket:

1. Hviterussland
2. Moldovia
3. Litauen
4. Russland
5. Romania
6. Ukraina
7. Andorra
8. Ungarn
9. Tsjekkia og Slovakia
10. Portugal