Utskrift

«Tverrløft» gir kompetanseløft

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_AGS_Marit_Kristiansen.jpg
 
Prosjektet «Tverrløft» gjør det mulig for Avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS) å jobbe enda mer aktivt for å øke kompetansenivået innen regionen.

Som kjent har AGS funksjon som regional kompetanseavdeling for gravide og småbarnsforeldre i de tre fylkene i Midt-Norge.
 
- Vi har i utgangspunktet nådd en grense for hva vi kan tilby, men med friske prosjektmidler kan vi styrke innsatsen vår, forteller Marit Kristiansen som er prosjektleder for «Tverrløft».
 
«Tverrløft» er et treårig prosjekt, men det må søkes om midler for ett år av gangen. Prosjektet er i år 1, og det er søkt midler til år 2 fra Helse Midt-Norge RHF.
 
Prosjektet har som hovedmål å styrke kompetansen på tre nivå:
 
•         Spesialisttjenesten, hvor det er opprettet egne gravideteam
•         Kommunene
•         Det regionale nettverket for gravide
 
- Det overordnede målet vårt er at gravide med rusproblemer skal bli tatt best mulig vare på. Det er i dag ulikheter i prioriteringer innenfor regionen vår. Det er viktig at vi gjør en innsats for å dyktiggjøre alle som jobber innenfor dette feltet, sier Marit Kristiansen.
 
Prosjektet skal først og fremst styrke samhandlingen mellom de ulike tjenestenivåene. Noe som igjen vil resultere i raskere handling ovenfor gravide rusmisbrukere. For AGS som kompetanseavdeling er det viktig å spre kompetansen mest mulig – og bredest mulig.
 
Marit Kristiansen kan fortelle at det i dag kommer mange henvendelser til AGS både fra kommuner og virksomheter hvor de ber om råd og støtte i konkrete saker. Behovet for økt kompetanse er med andre ord til stede.
 
- Vi har som et resultat av at vi har fått tilgang til nye midler allerede arrangert fagdager i både Molde og Ålesund. Vi skaper ny kompetanse og vi deler på den kompetansen vi allerede har. Vi jobber også konkret mot to kommuner i regionen. Både Trondheim og Orkdal er med, og det jobbes aktivt for å oppnå kontakt med flere kommuner. Kommuner som Agdenes, Meldal og Skaun er nærliggende siden de har et interkommunalt samarbeid med Orkdal kommune, sier hun.
 
- Det viser seg at noen kommuner ikke er klar over hvordan ansvaret for gravide rusmisbrukere skal fordeles, sier Marit Kristiansen til ladebs.no.