Utskrift

- Jeg mistet kontrollen, forteller «Hilde»

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien Aktuelt

c_633_366_16777215_00___images_Avdelinger_Hilde_-_svart_hvitt_komp.jpg
- Det ble en vane – ikke en glede – å drikke. Det var da jeg forstod at jeg ikke lenger hadde den kontrollen som jeg hele tiden trodde jeg hadde.

TEKST & FOTO: T-S JOREM

«Hilde» er en av mange. Tilsynelatende full kontroll med alkoholkonsumet, helt inntil det skjedde noe med både konsumet og kontrollen.

«RASKERE TILBAKE» er et av flere tilbud på Lade Behandlingssenter Blå Kors (LBS). «Hilde» som er i 20-årene er blant de yngste, men likevel midt i målgruppen. I fast arbeid, men samtidig i en situasjon hvor alkoholkonsumet var i ferd med å bli en belasting.

- Mine nærmeste, både hjemme og på jobben, begynte jo å reagere. For meg var det helt naturlig å nyte alkohol. Både mye og ofte.  Det var blitt en vane, forteller hun.

- Men du mistet den kontrollen du hele tiden trodde du hadde?

- Ja, jeg forstod det jo etter hvert. Før kunne jeg kose meg med et glass, nå måtte jeg plutselig ha det. Det er en viss forskjell, sier hun.

«Hilde» har en lederjobb i utelivsbransjen i Trondheim. Hun innrømmer at terskelen for å drikke kan være litt lavere enn «normalt» i denne bransjen.

- Det hendte jo ofte at jeg ble igjen på jobben. Det var akseptert at vi tok et glass, og ingen reagerte på det. En gøyal, men kanskje farlig jobb i noen situasjoner. Vi som jobber sammen er en svært sosial gjeng, forteller «Hilde».

DET VAR FASTLEGEN HENNES SOM KONTAKTET «RASKERE TILBAKE-TEAMET» på LBS. I oktober i fjor fikk hun et brev med tilbud om hjelp. Så fikk hun sitt aller første møte med «Raskere Tilbake».

- Hadde jeg ikke fått hjelp til å ta nettopp det grepet, er jeg redd det kunne gått galt med meg. Du kan si at det var tungt å innse at jeg hadde mistet kontrollen. Å be om hjelp var på mange måter tøft, sier hun.

«RASKERE TILBAKE» ER I UTGANGSPUNKTET ET POLIKLINISK TILBUD, men prosjektet disponerer i dag også to døgnplasser på LBS. Til enhver tid jobber teamet med omlag 45 personer. Hovedmålsettinga er å hindre lange og unødige sykefravær. Det handler mye om å reagere kjapt – og tidsnok.

Startfasen består av ukentlige individualsamtaler, deretter et intensivt to-ukers kurs, «Mestre jobben – Mestre Livet». Her møter deltakerne mennesker med de samme problemene. Fellesnevneren er blant annet er sterkt ønske om å gjevinne kontrollen.

«Hilde» har vært i jevnlig kontakt med «Raskere Tilbake» et halvt års tid og regner med å fortsette samtalene med teamet.

- I starten hadde jeg ukentlige samtaler, fra nå av blir det færre samtaler, men jeg trenger fortsatt denne kontakten. Det har vært viktig og godt å få snakke med noen som forstår problematikken.

- Har du gjenvunnet kontrollen?

- Jeg vil tro jeg mestrer sitasjonen mye bedre nå enn hva jeg gjorde for et år siden. Mye har endret seg. Jeg kan for eksempel gå på jobb mandag uten å ha lyst til å drikke. Jeg har også hatt en helt «hvit» måned, og det gjorde godt. Jeg har redusert inntaket betydelig. Og målet mitt er å drikke mye mindre enn tidligere. Men jeg kommer likevel neppe til å kutte ut helt, sier «Hilde».

- Hva med jobben som du har i utelivsbransjen?
 
- Jeg kommer til å skifte jobb i løpet av året. Først og fremst fordi jeg har en helt annen utdanning som jeg har lyst til å bruke, sier hun.Dette er «Raskere Tilbake»

Raskere tilbake ved Lade Behandlingssenter er tilknyttet en nasjonal satsning som har som mål å hindre unødig lange sykefravær. Tilbudet er fordelt mellom poliklinisk behandling og innleggelse i døgnbehandling. 

Gjennom individualterapi med inntil 18 måneders behandlings-lengde, samt et to ukers intensivt kurs, hvor ulike tema relatert til rus og arbeidsliv belyses, vil vår poliklinikk- bidra til at pasienter med problematisk rusbruk kan få hjelp til å mestre sine problemer, og gjenoppta sitt arbeid- så raskt som mulig.

Klinikkavdelingen tilbyr intensiv korttidsbehandling (fire uker) i institusjon for arbeidstakere der innleggelse- vurderes- som nødvendig for å stoppe en negativ rus-utvikling. Under oppholdet legges det vekt på samarbeid med arbeidsgiver og henvisende instans.

«Raskere-Tilbake-teamet» på Lade Behandlingssenter har fem ansatte fordelt på fire årsverk. Til enhver tid har teamet kontakt med ca. 45 brukere