Utskrift

LBS med fagdag om og med pårørende

Skrevet av Tor-Steinar Jorem. i kategorien LBS

 

En hel fagdag på Lade Behandlingssenter med pårørenderollen i sentrum. 14. oktober 2016 med andre ord.

”Ut i pluss + med involvering av familie og pårørende” var den litt småkryptiske tittelen på temadagen hvor en stor del av ansattegruppen pluss representanter fra brukerne deltok på.

«Faren min ruser seg før jeg går på skolen og etter at jeg kommer hjem. Jeg tror ingen skjønner hvor jævlig det er å nærme seg døra hjemme og være redd for at noen oppdager hvordan vi ha det hjemme.»

Petter(16) i et leserinnlegg i Aftenposten.

Dette er hverdagen for langt flere enn Petter...

«Mer enn halvparten av alle som kommer i behandling for egne narkotikaproblemer har vokst opp i et hjem hvor en eller begge foreldrene har hatt rusmiddelvansker.»

(SIRUS: Stoffmisbrukere i behandling 1997)

Å trekke pårørende inn i behandlingssituasjonen med med andre ord særdeles nyttig både i forhold til pasienten og ikke minst den/de pårørende selv.

- Vi er en del av et sosial sammenheng. Familien er et sosialt system. Enhver forandring i systemet påvirker resten av deltakerne i systemet. Rusproblemer oppstår og opprettholdes i relasjoner og må løses i relasjoner, sa Ingebjørg Flatås og Åse Prestvik da de presenterte sitt arbeid med pårørende på LBS.

På LBS er det nedsatt en arbeidsgruppe med et mandat om å tilrettelegge og stimulere for pårørendeinvolvering ved LBS. Det er laget en felles brosjyre om hva LBS tilbyr pårørende.

I følge Flatås/Prestvik kan pårørenderollen være svært krevende å mestre.

- Det er mange pårørende som har et større smertetrykk enn pasienten, De kan ikke som pasienten «flykte inn i» rusen. Skyldfølelsen kan være like stor hos de pårørende som hos pasienten, sa de.

Sivert Follesø som er teolog og etisk rådgiver på Sørlandet sykehus, hadde følgende budskap å komme med:

- Pårørende viser mange forskjellige plager fysisk og psykisk som følge av rusmisbruket hos den nære relasjonen:. Det kan dreie seg om bekymringer, tankekjør, søvnvansker, irritabilitet, uro, konsentrasjonsvansker, spenninger, hodepine, isolasjon og sykefravær.

- Det er viktig med en anerkjennelse av problemet hos misbrukeren selv. Det er ikke mulig å hjelpe en rusmisbruker med bare hjelp utenfra.

- Familien må sette grenser. Si nei. Slutte spillet som i praksis legger til rette for rusingen. Alle i familien må komme ut av fortielsen og løgnene. De må kalle en spade for en spade. Den rusavhengige må ta konsekvensene av sitt rusmisbruk, mente Follesø blant annet.

En pasient presenterte sin vei inn i rusavhengigheten og hvordan han kom ut av den ved hjelp av et selvlaget lysbildeshow og framføring av en sang,  «Masken». Han skjulte seg bak en maske og anerkjente ikke det virkelige problemet. For å komme videre måtte masken av.

I tillegg fikk seminardeltakerne møte representanter fra det nystartede Brukerrådet på LBS.

Det er unødvendig å nevne at LBS-ansatte krydret seminaret med kunstneriske innslag på det vanlige nivå. Med andre ord et særdeles høyt nivå.