Utskrift

Vi bidrar til å mestre rusproblemer

Skrevet av LBS. i kategorien LBS

Blå Kors Lade Behandlingsenter (LBS) er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer.

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige fagfolk. Virksomheten eies og drives av Blå Kors. LBS har en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF som omfatter  58 døgnplasser samt poliklinikk.

Disse plassene kan brukes av andre helseforetak etter avtale.

Behandling bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har en iboende mulighet til vekst og utvikling. Vi vet at det er flere veier inn i en vanskelig livssituasjon og flere veier til forandring.

Les mer: Vi bidrar til å mestre rusproblemer